Świetlica szkolna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Świetlica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 41
im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy B
ojowej „Krybar” w Warszawie
Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 17.30

Do wspólnych zajęć w świetlicy zapraszają :
Maria Supernak – kierownik świetlicy
Magdalena Chmielewska
Marcin Figat
Marlena Gwardecka
Beata Matyszewska
Joanna Mączak
Jagoda Milewska
Martyna Mościcka
Joanna Tomkiewicz - Gwiazda
Danuta Tomusiak
Leszek Węgłowski
Łucja Witkowska
Barbara Zagończyk
Renata Pieniążek-Górecka
 

Ważne informacje o nas:

 • Świetlica w dniu zebrań nauczania początkowego pełni dyżur do godziny 19.00
 • Świetlica przeznaczona jest dla uczniów klas 0 – VI SP, przebywających w szkole przed lekcjami i po lekcjach
 • Warunkiem uczęszczania przez dziecko do świetlicy jest wypełnienie przez rodzica karty zgłoszeniowej i zaakceptowanie regulaminu świetlicy
 • Dziecko zapisane do świetlicy powinno być przyprowadzone do niej przez rodziców lub osoby upoważnione
 • Dziecko ze swietlicy odebrane powinno być  przez osoby pełnoletnie i pisemnie upoważnione, nie później jak do godziny 17.30
 • Jeżeli dziecko będzie odbierane przez inne osoby niż rodzice lub będzie samodzielnie wychodziło do domu, konieczne jest pisemne upoważnienie i zgoda rodziców.
 • Świetlica dysponuje 3 salami, które służą do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Sale wyposażone są w niezbędny sprzęt, urządzenia audiowizualne, pomoce dydaktyczne. W ramach zajęć popołudniowych świetlica korzysta z sal lekcyjnych.


Praca świetlicy przebiega w oparciu o cykle tematyczne i roczny plan pracy, który jest spójny z planem pracy szkoły i planem wychowawczym na dany rok szkolny.


W czasie pobytu w świetlicy uczniowie znajdują czas na:

 • odrabianie lekcji
 • zabawy z rówieśnikami
 • zabawy na świeżym powietrzu
 • zajęcia wynikające z planu pracy świetlicy (dydaktyczne, plastyczno-techniczne, czytelnicze, ruchowe, relaksacyjne, z elementami muzyki)
 • posiłki (obiad, podwieczorek)
 • zajęcia dodatkowe, na które dzieci uczęszczają na terenie szkoły

Działalność świetlicy służy głównie zaspokojeniu potrzeb psychicznych dziecka. Zajęcia prowadzone w świetlicy mają m.in. na celu :

 • inspirowanie zainteresowań dzieci
 • zdobywanie wiadomości, umiejętności i kształtowanie właściwych nawyków
 • kształcenie zdolności poznawczych
 • integracja z rówieśnikami

Do tradycji naszej świetlicy należy organizacja imprez i uroczystości:

 • Kiermasz Bożonarodzeniowy
 • Konkursy Rodzinne
 • Konkursy zgodne z porami roku
 • Święto Babci i Dziadka
 • Dzień Mamy i Taty

Artykuły

Przejdź do - Święto Patrona Szkoły w Świetlicy

Święto Patrona Szkoły w Świetlicy

2.10 w ramach świętowania w Świetlicy Dnia Patrona klasa 2B pod opieką p.Emilii wybrała się do Muzeum Sztuki Nowoczesnej na warsztaty połączone ze zwiedzaniem wystawy "Nigdy więcej. Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI w".

3 października 2019
Emilia Galecka
Czytaj więcej o: Święto Patrona Szkoły w Świetlicy

Wernisaż pt. „Namalowany świat”

W dniu 23.05.2019r. odbył się pierwszy wernisaż na Drewnianej pt. „Namalowany świat”.

28 maja 2019
Beata Matyszewska
Czytaj więcej o: Wernisaż pt. „Namalowany świat”