Kalendarz szkolny 2020/2021 | Plan lekcji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kalendarz obowiązuje od 10.05.2021

 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 01.09.2020
Semestr pierwszy 01.09.2020 - 31.01.2021
Semestr drugi 01.02.2021 - 25.06.2021
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020 - 31.12.2020
(dyżury: 23.12, 24.12, 28.12, 29.12, 30.12, 31.12)
 Ferie zimowe 04.01.2021 - 17.01.2021 
 Wiosenna przerwa świąteczna  01.04.2021 - 06.04.2021
(dyżury: 01.04, 02.04, 06.04)
 Egzamin ósmoklasisty 25.05.2021, 26.05.2021, 27.05.2021
(Klasy 1-5 nauka stacjonarna, klasy 6 i 7 nauka zdalna)
 Dodatkowy egzamin ósmoklasisty  16.06.2021, 17.06.2021, 18.06.2021
 Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
 04.06.2021
 Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 25.06.2021 
 Ferie letnie 26.06.2021 - 31.08.2021 

 

 SPOTKANIA Z RODZICAMI
Zebrania obowiązkowe
  • 01.09.2020 - 11.09.2020
  • 02.11.2020 - 04.11.2020
  • 01.02.2021 - 03.02.2021 (podsumowanie pierwszego semestru)
  • 12.04.2021 - 14.04.2021
  • 01.06.2021 - 03.06.2021 (informacja o ocenach proponowanych
    w klasyfikacji rocznej/końcowej) 

 

 RADY PEDAGOGICZNE, KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA
 Rada pedagogiczna - organizacja roku szkolnego 2020/2021 24.08.2020, 28.09.2020, 08.09.2020 
 Klasyfikacja śródroczna:
 1. wystawianie proponowanych ocen śródrocznych do 22.12.2020 
 2. posiedzenie zespołów klasyfikacyjnych - ustalone oceny śródroczne 25.01.2021 - 26.01.2021 
 3. zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej 29.01.2021 
 Rada podsumowująca pracę w I semestrze 02.02.2021 
 
 Klasyfikacja roczna/końcowa:
 1. wystawianie proponowanych ocen rocznych do 31.05.2021 
 2. zebrania z rodzicami - informacja o ocenach proponowanych 01.06.2021 - 03.06.2021 
 3. posiedzenie zespołów klasyfikacyjnych - ustalone oceny roczne 07.06.2021 - 08.06.2021 
 4. sprawdziany poprawkowe na ocenę wyższą 09.06.2021 - 11.06.2021 
 5. zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej/końcowej 15.06.2021 
 Rozliczenie dokumentacji  28.06.2021 - 29.06.2021
 Rada pedagogiczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2020/2021  30.06.2021