Świetlica szkolna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Świetlica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 41
im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy B
ojowej „Krybar” w Warszawie
Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 17.30

Do wspólnych zajęć w świetlicy zapraszają : 

Maria Supernak – kierownik świetlicy
Emilia Galecka
Magdalena Chmielewska
Marlena Gwardecka
Beata Matyszewska
Joanna Tomkiewicz - Gwiazda
Łucja Witkowska
Marzena Trojanowska
Dorota Paczuska
Paulina Kołacz
Anna Klukowska
Karolina Kuczyńska


 

Ważne informacje o nas:

 • Świetlica w dniu zebrań pełni dyżur do godziny 19.00
 • Świetlica przeznaczona jest dla uczniów klas 0 – VIII SP, przebywających w szkole przed lekcjami i po lekcjach
 • Warunkiem uczęszczania przez dziecko do świetlicy jest wypełnienie przez rodzica karty zgłoszeniowej i zaakceptowanie regulaminu świetlicy
 • Dziecko zapisane do świetlicy powinno być przyprowadzone do niej przez rodziców lub osoby upoważnione
 • Dziecko ze świetlicy odebrane powinno być  przez osoby pełnoletnie i pisemnie upoważnione, nie później jak do godziny 17.30
 • Jeżeli dziecko będzie odbierane przez inne osoby niż rodzice lub będzie samodzielnie wychodziło do domu, konieczne jest pisemne upoważnienie i zgoda rodziców.
 • Świetlica dysponuje 3 salami, które służą do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Sale wyposażone są w niezbędny sprzęt, urządzenia audiowizualne, pomoce dydaktyczne. W ramach zajęć popołudniowych świetlica korzysta z sal lekcyjnych.


Praca świetlicy przebiega w oparciu o cykle tematyczne i roczny plan pracy, który jest spójny z planem pracy szkoły i planem wychowawczym na dany rok szkolny.


W czasie pobytu w świetlicy uczniowie znajdują czas na:

 • odrabianie lekcji
 • zabawy z rówieśnikami
 • zabawy na świeżym powietrzu
 • zajęcia wynikające z planu pracy świetlicy (dydaktyczne, plastyczno-techniczne, czytelnicze, ruchowe, relaksacyjne, z elementami muzyki)
 • posiłki (obiad, podwieczorek)
 • zajęcia dodatkowe, na które dzieci uczęszczają na terenie szkoły

Działalność świetlicy służy głównie zaspokojeniu potrzeb psychicznych dziecka. Zajęcia prowadzone w świetlicy mają m.in. na celu :

 • inspirowanie zainteresowań dzieci
 • zdobywanie wiadomości, umiejętności i kształtowanie właściwych nawyków
 • kształcenie zdolności poznawczych
 • integracja z rówieśnikami

Do tradycji naszej świetlicy należy organizacja imprez i uroczystości:

 • Kiermasz Bożonarodzeniowy
 • Konkursy Rodzinne
 • Konkursy zgodne z porami roku
 • Święto Babci i Dziadka
 • Dzień Mamy i Taty

 

Wpłaty dla Świetlicy:
Rada Rodziców SP nr 41 z dopiskiem Świetlica
Nr konta: 28 1090 2590 0000 0001 4364 6793 (Santander Bank)

Artykuły

Przejdź do - Jak mówić, kiedy nie potrafimy wypowiadać słów?

Jak mówić, kiedy nie potrafimy wypowiadać słów?

Komunikacja alternatywna, pismo obrazkowe, to coś co znali już Egipcjanie. Świetlicowe grupy poranne tworzyły swoje piktogramy i interpretowały wiersz o jesieni za pomocą obrazków :-)
 
21 września 2021
Paulina Kołacz
Przejdź do - Zakończenie innowacji pedagogicznej „Rodzinny spacerownik po mniej znanej Warszawie”

Zakończenie innowacji pedagogicznej „Rodzinny spacerownik po mniej znanej Warszawie”

W piątek 11.05.2021 na Drewnianej, na boisku szkolnym odbyła się wielka impreza plenerowa Warszawa da się lubić– piknik rodzinny. Było to jednocześnie zakończenie innowacji pedagogicznej „Rodzinny spacerownik po mniej znanej Warszawie”, realizowanej przez p. E. Galecką.
Piknik uświetniła wizyta gościa specjalnego, przewodnika warszawskiego p. Karola Bulskiego specjalizującego się w Warszawie prawobrzeżnej, założyciela grupy przewodnickiej „Praska Ferajna”. Uroczystość wręczenia nagród otworzyła Pani Dyrektor M. Król-Gad, która wręczyła nagrody laureatom projektu – rodzinom, które odwiedziły i udokumentowały 10 miejsc mniej znanych w Warszawie.  

20 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Zakończenie innowacji pedagogicznej „Rodzinny spacerownik po mniej znanej Warszawie”
Przejdź do - Klasa 1a lalki motanki- magiczne lalki pomyślności i spełniania życzeń

Klasa 1a lalki motanki- magiczne lalki pomyślności i spełniania życzeń

Uczniowie klasy 1a mają  mnóstwo marzeń... w ich spełnieniu mają pomóc lalki motanki Uśmiech

9 czerwca 2021
Magdalena Chmielewska
Przejdź do - Kolorowe gady 1b

Kolorowe gady 1b

Jaszczurki i kameleony zadomowiły się na dłużej.

Klasa 1b - "motała" i kolorowała- zobaczcie sami Śmiech

2 czerwca 2021
Marzena Trojanowska
Przejdź do - Finał Akcji Rodzinny Spacerownik

Finał Akcji Rodzinny Spacerownik

Z wielką przyjemnością, w imieniu wszystkich wychowawców świetlicy, zapraszamy Państwa i dzieci na świetlicową imprezę plenerową na boisku szkolnym Warszawa da się lubić, która odbędzie się: 11.06.21, w piątek, w godzinach 16.00 - 17.30

31 maja 2021
Emilia Galecka
Czytaj więcej o: Finał Akcji Rodzinny Spacerownik
Przejdź do - Dzień mamy... klasa 1a

Dzień mamy... klasa 1a

Klasa 1a wykonała laurki dla swoich Mam i dla Mam swoich Mam Śmiech

26 maja 2021
Marzena Trojanowska
Przejdź do - Dla naszych mam.... klasa 1b

Dla naszych mam.... klasa 1b

Dzień Mamy - klasa 1b zrobiła dla swoich Mam piękne, filcowe naszyjniki

26 maja 2021
Marzena Trojanowska
Przejdź do - "Tęczowe kwiaty" i "zwierzaki- cudaki" - klasy 1a i 1b

"Tęczowe kwiaty" i "zwierzaki- cudaki" - klasy 1a i 1b

Zapraszamy do oberzenia galerii prac naszych uczniów Uśmiech

19 maja 2021
Marzena Trojanowska
Przejdź do - Kreatywne zabawy na boisku szkolnym- 1b

Kreatywne zabawy na boisku szkolnym- 1b

Klasa 1b tworzyła piękne bukiety z bibuły... 

14 maja 2021
Marzena Trojanowska
Przejdź do - Hodowla kaktusów 3b

Hodowla kaktusów 3b

Stała się rzecz niebywała- w świetlicy zakwitły bardzo rzadkie okazy kaktusów... Nie stałoby się nto możliwe, gdyby nie zaangażowanie uczniów z klasy 3b Mrugnięcie

17 maja 2021
Magdalena Chmielewska